Výstava v Botanické zahradě 2018

Ve dnech 8. – 17. června se v areálu Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy uskutečnil již 3. ročník Velké výstavy bezobratlých. Akce byla pořádaná PřF UK ve spolupráci s Národním muzeem, partnerem výstavy se stala ČSE, Botanická zahrada PřF UK, Agentura ochrany přírody ČR a web přírodovědci.cz. Již od prvního ročníku si výstava kladla za […]