Výstava v Botanické zahradě 2018

Ve dnech 8. – 17. června se v areálu Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy uskutečnil již 3. ročník Velké výstavy bezobratlých. Akce byla pořádaná PřF UK ve spolupráci s Národním muzeem, partnerem výstavy se stala ČSE, Botanická zahrada PřF UK, Agentura ochrany přírody ČR a web přírodovědci.cz.

Již od prvního ročníku si výstava kladla za cíl přiblížit návštěvníkům vybrané druhy živých bezobratlých živočichů České republiky a Evropské fauny, vše doplnit o atraktivní výklad entomologů a fotografické informační tabule. V roce 2018 jsme na ploše 250 čtverečních metrů vystavili unikátní sbírku více jak 270 druhů živých bezobratlých. K vidění byla kolekce pavoukovců včetně enigmatických sklípkánků a stepníků, různé druhy housenek, kolonie mravenců, čmeláků i vosíků. Mezi dětmi bylo velmi oblíbené hledání včelí královny v proskleném včelím úle. Atraktivní byla rovněž expozice vodního hmyzu, které vévodila obří mohutnatka, tedy 8 cm velká ploštice rodu Lethocerus, která se vyskytuje i v jižní Evropě. K vidění byla i kompletní kolekce velkých korýšů žijících na území ČR včetně kraba říčního. Nechyběli ani ikoničtí velcí brouci včele s tesaříkem obrovským a roháčem obecným či zlatohlávkem skvostným. Díky silnému výskytu housenek bekyní velkohlavých jsme mohli vystavit i skupinu krajníků pyžmových. O doprovodný výklad k exponátům, se postarali studenti katedry Zoologie PřF UK, zaměstnanci Národního muzea v Praze a členové ČSE.

Lektoři a kurátoři výstavy si kladli za cíl co možná nejlépe a nejblíže představit návštěvníkům svět hmyzu a dalších bezobratlých živočichů, proto si návštěvníci mohli řadu vystavených exponátů i očichat nebo pohladit. Díky tomuto „zážitkovému“ přístupu si výstavu tak mohlo užít i velmi malé dítě či dokonce i nevidomý návštěvník!

Sesbírat či dochovat takové množství druhů bezobratlých, udržet je při životě a v divácky aktraktivní podobě, je pro organizátory velká výzva. Svoji roli hraje průběh sezóny, aktuální počasí ale i krátkověkost vystavovaných organismů. Z tohoto důvodu se výstava konala pouze po dobu deseti dnů, i přesto ji za tak krátkou dobu shlédlo okolo 6 tisíců návštěvníků, z toho více jak 1200 žáků a studentů základních a středních škol. Navíc mnozí návštěvníci se na výstavu vraceli i několikrát po sobě. Je velmi potěšující vidět, že stále existuje velmi silný zájem veřejnosti o přírodu i o její často opomíjenou složkou, jakou bezobratlí živočichové často jsou. V roce 2020 chystáme na stejném místě další pokračování.

Odkaz na fotogalerii z výstavy:

Galerie z výstavy

Odkazy na články o výstavě:

Blesk
Pražský deník
21. století
dále deník metro, aktuálně cz, hospodářské noviny, natáčela tu TV natura. upoutávky pak kolovaly na různých místech webu…

Napsat komentář